IoT điều khiển thiết bị điện qua internet bằng ESP8266 với Firebase và mô hình MVC

IoT điều khiển thiết bị điện qua internet bằng ESP8266 với Firebase và mô hình MVC

Trong bài này chúng ta sẽ làm 1 thiết bị điều khiển qua internet, cụ thể là tắt/bật hoặc điều chỉnh xung (pulse) của thiết bị bằng module ES...
Read more »
Lỗ hổng WPA2/WiFi mới: khó khai thác, không nguy hiểm, không nên hoảng hốt

Lỗ hổng WPA2/WiFi mới: khó khai thác, không nguy hiểm, không nên hoảng hốt

Một nhóm nghiên cứu vừa công bố một số lỗ hổng WPA2/WiFi mới . Đây là những lỗ hổng có thật, nhưng rất khó để một ai đó tận dụng chúng để đá...
Read more »